Melding Calamiteiten

Met de beste intenties worden cliënten behandeld, maar toch hebben behandelingen soms onverwacht ernstige bij- en nawerkingen (calamiteiten).

Meldingsplicht

Alhoewel deze onverwachte bij- en nawerkingen na een behandeling nooit volledig voorkomen kunnen worden, is het wel de verantwoordelijkheid van de professional om dergelijke calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) volgens de wet BIG.

Dit geldt ook voor de manueel therapeutische praktijk. Ook daar doen zich met enige regelmaat kleinere en grotere calamiteiten voor. Manueel therapeuten verkleinen de kans hierop door een bewuste inschatting van bestaande risico’s te maken, maar ook zij worden soms geconfronteerd met onverwachte ernstige bij- en nawerkingen van hun behandelingen.

Hoe te handelen?

Dergelijke calamiteiten dienen gemeld te worden bij de IGZ, maar verdienen daarnaast de aandacht van de eigen beroepsgroep. Tot dusver werden er door manueel therapeuten geen calamiteiten gemeld bij de NVMT. Manueel therapeuten worden echter vanaf nu gevraagd om dit soort calamiteiten te melden aan de beroepsvereniging. Dit kan anoniem gebeuren door middel van het invullen van het onderstaande  formulier ‘melding calamiteiten in de manueel therapeutische praktijk’. U kunt dit formulier online invullen of downloaden en per post opsturen.
De NVMT zal de voorkomende calamiteiten verzamelen en jaarlijks analyseren om meer inzicht te krijgen in de voorkomende calamiteiten, de frequentie daarvan, de oorzaken en de mogelijkheden die er zijn om deze calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging.

Tevens kunt u een beroep doen op de NVMT voor uw eigen natraject, want met alle goede intenties worden cliënten behandeld en als een dergelijke calamiteit zich onverwachts toch voordoet in uw praktijk, dan is de beroepsgroep er ook voor u.
Alle gegevens zullen worden verzameld en gebruikt als jaarlijkse spiegelinformatie aan de leden.

Formulier Melding calamiteiten in MT-praktijk

Met dit formulier kunt u een calamiteit (incident) in de manueel therapeutische praktijk melden
Vul hier de datum in waarop u de melding doet.
Vul hier de datum in waarop de calamiteit heeft plaatsgevonden
(leeftijd, geslacht, verwijsdiagnose, hulpvraag en eventuele relevante informatie)
(geef een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de ontstane tekens en symptomen)
(is het klinisch beeld verergerd, verminderd, gelijk gebleven?)
(bijvoorbeeld door het uitvoeren van een specifieke manueel therapeutische handeling (of het nalaten daarvan)
(indien niet, wat is hiervoor de reden?)
Aanvullende informatie
( zo ja, dan dient u hier uw emailadres op te geven)

Trefwoorden: