Factsheets Manuele Therapie bij Kinderen en Zuigelingen

In samenwerking met de NVFK en de onderzoekers van IQ Healthcare heeft de NVMT een viertal factsheets ontwikkeld speciaal voor het domein zuigelingen en kinderen. De factsheets zijn beschikbaar voor leden van de NVMT en de NVFK. We willen er op wijzen dat bij de totstandkoming van de facstheets enkele conversie fouten kunnen worden aangetroffen.

Speciaal voor onze leden

Voor de leden van de NVMT zijn de complete factsheets inclusief verantwoording hieronder als download beschikbaar.

Trefwoorden: