FysioPraxis Specialistenkatern

Maandelijks publiceert de NVMT in het Specialistenkatern van het vakblad FysioPraxis. Leden krijgen de FysioPraxis iedere maand op de mat en kunnen het blad digitaal lezen.

Publiceren over manuele therapie

Ook u kunt publiceren over manuele therapie in het Specialistenkatern. Dit kan bijvoorbeeld een artikel over een onderzoek zijn, een case-report of een opinie-artikel. Publiceren? Stuur uw bijdrage naar dhr. Huub Vossen, redacteur van het onderdeel manuele therapie voor het Specialistenkatern: secretariaat@nvmt.nl

Trefwoorden: