Uw zorgproduct in onze schappen??!

Heeft u een 'zorgproduct' voor wervelkolom gerelateerde klachten, dat uitstekende resultaten boekt? Doe dan mee aan de pilot.

Waarom deze pilot van de NVMT?

Stepped care, taakdifferentiatie en -delegatie, inzet van grotere groepen, inzet van andere disciplines, e-health toepassingen etc. Dit in tegenstelling tot de huidige beloning per behandeling. Bovendien zal een DBC financiering de winstgevendheid per cliënt (kunnen) verhogen. In dit kader wil de NVMT de markt de ruimte geven. Investeringen in innovatie zijn afhankelijk van schaalgrootte. Door de beste zorgproducten ter beschikking te stellen aan collega’s in den lande kan deze schaalgrootte worden ontwikkeld. De ontwikkelaar van het zorgproduct krijgt een vergoeding van zijn/haar collega per behandelde cliënt. En dit kan mede worden geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het zorgproduct. Zo willen we als NVMT een impuls geven aan de verdere innovatie van de manuele therapie.

Waarom meedoen aan de pilot?

Indien u een innovatief zorgproduct heeft voor wervelkolom gerelateerde klachten kunt u door mee te doen:

 1. Inkomsten verkrijgen door de DBC vergoeding. 
  Deze vergoeding kan hoger zijn dan de reguliere vergoeding. Afhankelijk van het succes en efficiency van uw zorgproduct.
 2. Inkomsten genereren uit het feit dat andere manueel therapeuten een bedrag per cliënt betalen voor uw behandelmethode (mits uw product succesvol blijkt).
  Hoe hoog deze inkomsten zullen zijn per cliënt is nog niet te bepalen. Evenwel is de markt met jaarlijks ca. 500.000 cliënten zeer groot. 
 3. De beroepsgroep en de cliënten helpen met uw innovatie in het algemeen.

Voorwaarde voor deelname aan de pilot

Wie kan meedoen aan de pilot?

 • NVMT leden
 • Samenwerkingsverbanden (bijv. coöperaties/ketens) met aangesloten NVMT leden

Waar moet het zorgproduct aan voldoen..??

Het zorgproduct moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Behandeling van wervelkolom gerelateerde klachten, onderscheidend:
  • Enkelvoudige DBC: zonder psychosomatiek, of
  • Meervoudige DBC: met psychosomatiek
 • Doelgroep beschrijving (voor wie wordt het zorgproduct ontwikkeld?)
 • Multidisciplinaire behandelmethode dat wil zeggen dat er naast manuele therapie ook 1 of meerdere andere disciplines betrokken zijn (fysiotherapie, oefentherapie/training, diëtetiek, psychosomatiek/psychologie, e-health, e.d. 
 • Objectieve in- / exclusie criteria voor de DBC’s.
 • Objectieve kwaliteitsmeting o.b.v. valide klinimetrie tijdens en na behandeling.

Het zorgproduct dient vastgelegd te zijn in een duidelijke omschrijving van de behandelmethode. Mogelijk dat u een unieke bovenstaande behandelmethode heeft, maar nog niet beschreven of vastgelegd heeft. Informeer dan naar de mogelijkheden hiertoe via secretariaat@nvmt.nl.

Welke vergoeding krijgt u voor uw zorgproduct?

In de pilot zal met de deelnemende zorgverzekeraars worden bepaald welk bedrag voor het zorgproduct (DBC) wordt betaald per cliënt. Dit bedrag is mede afhankelijk of het een enkelvoudige of meervoudige is.

Na een succesvolle pilot van het zorgproduct zal daarnaast een nader te bepalen vergoeding worden betaald, als uw zorgproduct wordt gebruikt door andere manueel therapeuten. Het zorgproduct wordt dan in de “schappen” van de NVMT gelegd, zodat de leden zorgproducten kunnen kiezen. Deze keuze kan afhankelijk zijn van de doelgroep en de methode.

Hoeveel zorgproducten komen er in de NVMT “schappen”?

Dit aantal is nog niet vast te stellen. Elk uniek product kan worden opgenomen. Het product is uniek, indien:

 • Unieke behandelmethode betreft
 • Zich anderzijds dusdanig onderscheidt dat het een duidelijke meerwaarde heeft voor een doelgroep.
  Bijvoorbeeld een specifiek begeleidingsprogramma voor allochtonen, kwetsbare ouderen, etc.

Dit betekent dat een nieuw zorgproduct wordt afgewezen als het teveel lijkt op een ander zorgproduct.

Hoe lang duurt de pilot?

De pilot duurt naar verwachting 6 tot 12 maanden. In deze periode wordt het zorgproduct getest en geëvalueerd. De start van de pilot zal in overleg met de zorgverzekeraar(s) worden bepaald. Heeft u interesse of twijfelt u of u een zorgproduct heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via secretariaat@nvmt.nl. We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Trefwoorden: