Klachtenregeling

Wanneer in de relatie tussen de manueel therapeut - cliënt iets niet goed gaat, bent u als manueel therapeut gebonden aan de wetgeving.

Wet Klachtrecht CliëntenZorgsector

Op basis van de Wet Klachtrecht CliëntenZorgsector (de WKCZ) heeft een zorgaanbieder de verplichting om zich aan te sluiten bij een klachtenregeling. Fysiotherapeuten in loondienst vallen onder de klachtenregeling die is afgesloten door hun werkgever/praktijkhouder. Het KNGF heeft voor de fysiotherapiepraktijkvoering in de eerste lijn een klachtenregeling opgesteld. Wanneer u lid bent van het KNGF kunt u zich kosteloos aansluiten bij deze klachtenregeling. Niet-leden betalen een bijdrage voor het aansluiten bij de klachtenregeling.

Let op: deze wet komt aan het einde van dit jaar te vervallen. Op KNGF.nl leest u meer over de vervangende wetgeving: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

 

 

Bron VVAA: voldoet u al aan de Wkkgz

Trefwoorden: