Beroepsprofiel Manueel Therapeut

De NVMT beschikt over een Beroepsprofiel (BP) voor de Manueel Therapeut (oktober 2014). Dit beroepsprofiel is gebaseerd op het algemene profiel fysiotherapie van het KNGF.

Wat is een beroepsprofiel?

Een beroepsprofiel bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Download hier onder het meest actuele beroepsprofiel van de Manuele Therapie.

Beroepsprofiel NVMT (PDF - 552kB)

Domeinbeschrijving

Het bestuur van de NVMT is het project domeinbeschrijving Manuele THerapie gestart in 2012. Hiertoe is een projectgroep onder leiding van Dr. Lennart Voogt vormgegeven om een ‘herijking’  uit te voeren van het domein manuele therapie zoals dat in 2014 is vastgelegd in het Beroepsprofiel (BP) ‘manueel therapeut'. In onderstaande download is dit verder uitgewerkt.

Trefwoorden: