Bestuurswijzigingen

21 jul 2021
Op de ALV in november wordt Karel Opraus voorgedragen als nieuw bestuurslid van de NVMT. Karel vervangt Francois Maissan op de portefeuille Kwaliteit van de manuele therapie. Tom Wijnands en Melvin Bos gaan het komende jaar meedraaien met het bestuur als kandidaat-bestuurslid.

Karel Opraus voorgedragen als opvolger Francois Maissan

Recent zijn er oproepen gepubliceerd om de komende vacature van Francois Maissan in te vullen. Dit heeft geresulteerd in een kandidaat, Karel Opraus, die op de ALV in november zal worden voorgedragen voor benoeming. Karel zal voor velen geen onbekende zijn vanwege zijn betrokkenheid bij de opleiding manuele therapie in Rotterdam. Vanwege die rol was er in de sollicitatieprocedure ruim aandacht voor een mogelijk conflict of interest. In goed Nederlands: belangenverstrengeling. Zowel het bestuur als Karel zijn zich hiervan bewust en verwachten daar op integere wijze mee om te kunnen gaan. Het bestuur is van mening met Karel een sterke kandidaat voor te dragen die in staat zal zijn de portefeuille van Francois op een goede wijze over te nemen. In de volgende nieuwsbrief stelt Karel zich voor.

Kandidaat-bestuursleden gaan meedraaien met het bestuur

Het bestuur van de NVMT functioneert al een aantal jaren in dezelfde samenstelling en gezamenlijk vormen we een goed ingewerkt team. Maar langzamerhand gaat daar verandering in komen. Al eerder is bekend gemaakt dat Francois Maissan aan het einde van dit jaar op de najaars-ledenvergadering gaat stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid van de NVMT. Niet omdat hij niet langer door zou willen gaan, maar omdat het binnen onze vereniging nu eenmaal zo is, dat een bestuurslid wordt benoemd voor drie jaar en aansluitend tweemaal herbenoemd kan worden. In totaal dus negen jaar. En voor Francois komt het einde van de negen jaar dus in zicht.

Voor verschillende andere bestuursleden gaat dit binnen afzienbare tijd ook spelen. Paul Stoetzer bereikt die deadline in 2022 en Marianne de Roon en Nathan Hutting komen daar in 2023 aan. Ver weg misschien? Maar de tijd gaat snel.

 

Daarom heeft het bestuur besloten om vroegtijdig daarop in te spelen en mogelijke opvolgers alvast een poosje mee te laten lopen met het bestuur, om kennis en ervaring op te doen en tegelijkertijd te kijken welke portefeuille het beste bij hem of haar past. Voorlopig doen we dit op proef voor een periode van een jaar om te kijken of dit over en weer bevalt. Tegelijkertijd zal op het moment dat een vacature zich voordoet, deze volgens onze reglementen bekend gemaakt worden en een gebruikelijke sollicitatieproces worden gevolgd.

 

Dit besluit is inmiddels onder de aandacht gebracht binnen de groep Young Professionals en Regio Ambassadeurs. Deze groepen zijn al als kaderleden betrokken bij de NVMT. Om die reden hebben we ervoor gekozen deze als eerste hierover te benaderen. Dat heeft verschillende reacties opgeleverd en daaruit zijn uiteindelijk twee personen naar voren gekomen die dit traject binnen het bestuur van de NVMT gaan doorlopen: Tom Wijnands en Melvin Bos. Beiden niet onbekend binnen ons vakgebied en het bestuur ziet veel potentie in beide jonge collega’s. Zij gaan dus voorlopig voor een jaar meedraaien met het bestuur van de NVMT. In het voorjaar 2022 wordt dit geëvalueerd en wordt besloten of en hoe hier mee verder te gaan. Ook Tom en Melvin zullen zich binnenkort voorstellen.

Met deze wijzigingen verwacht het bestuur de continuïteit van het bestuur te kunnen borgen.

Trefwoorden: