Samenwerking orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut

25 nov 2020
De orofaciaal fysiotherapeut en de manueel therapeut hebben te maken met deels overlappende indicatiegebieden zoals de kaak, tinnitus of duizeligheid.

Vul de enquête in!

In opdracht van de NVOF en de NVMT onderzoekt Rick Lommen, masterstudent manuele therapie aan de HU, of en op welke manier de orofaciaal fysiotherapeut en de manueel therapeut samenwerken.

Met de uitkomsten krijgen we een goed beeld van deze samenwerking en kunnen we samen met de NVOF kijken of en hoe we de samenwerking kunnen ondersteunen.
We willen je vragen de enquête voor 4 januari in te vullen, dit duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt!

Ga hier naar de enquête.

Trefwoorden: