Prof. dr. Rob Oostendorplezing en aansluitend ALV NVMT

8 nov 2020
Hierbij nodig ik je van harte uit voor de prof. dr. Rob Oostendorplezing en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVMT op maandag 23 november die dit jaar geheel online zal verlopen vanwege de Coronamaatregelen. Vanaf 10 november kun je het ALV-boekje op de website (www.nvmt.nl) raadplegen. Je kunt het ALV-boekje op aanvraag ook per post ontvangen via secretariaat@nvmt.nl.

Programma

18.15 uur   Livestream prof. dr. Rob Oostendorplezing start

18.30 uur   Prof. dr. Rob Oostendorplezing door dr. Lennart Voogt

19.15 uur   Eindtijd prof. dr. Rob Oostendorplezing

19.15 uur   Livestream ALV start

19.30 uur   Online Ledenvergadering

21.30 uur   Eindtijd ALV

 

Prof. dr. Rob Oostendorplezing

(Chronische) pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem in de Westerse wereld en een uitdagend probleem voor de zorg. Zowel mensen met klachten over pijn, hulpverleners die met deze mensen werken als onderzoekers en beleidsmakers beschrijven verschillende knelpunten in de huidige pijnzorg. In de Health Deal en de Zorgstandaard Chronische Pijn worden deze knelpunten beschreven en wordt voorzetten gegeven om te komen tot een efficiëntere en effectievere pijnzorg. Dit heeft implicaties voor de manueeltherapeutische beroepsgroep.

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij deze knelpunten en wordt een karakterisering gegeven van complexe vormen van pijn ter hoogte van het bewegingsapparaat. Aan de hand van veelvoorkomende gezondheidsproblemen in de manueeltherapeutische praktijk worden de algemene biologische, psychologische en sociologische kenmerken van pijnklachten beschreven en worden implicaties hiervan voor de manueeltherapeutische hulpverlening onderzocht. Tot slot wordt stilgestaan bij de (mogelijke) rol van de manueeltherapeut in de pijnzorg.  

Over Dr. Lennard Voogd

Dr. Lennard Voogt is als Lector ‘Complexe Pijn’ verbonden aan kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Vanuit deze functie leidt hij een onderzoeksagenda die gericht is op het verbeteren van de zorg voor mensen met verschillende vormen van complexe pijn. Tevens is hij verbonden aan de onderzoeksgroep Pain in Motion van de Vrije Universiteit Brussel. Lennard is opgeleid als fysiotherapeut en manueeltherapeut en heeft 25 jaar ervaring in de zorg voor mensen met klachten over (chronische) pijn.

 

ALV NVMT Online

Tijdens de ALV zal het bestuur de leden het jaarplan voor 2021 en de bijbehorende begroting met een contributievoorstel voorleggen ter accordering. Aangezien de ALV slechts eenmaal per jaar wordt georganiseerd staan de jaarrekening 2019 en het jaarbeeld 2019 ook op de agenda.

 

Praktische informatie


ALV online
Vanwege de coronamaatregelen zal deze vergadering geheel online verlopen via alv-online. Je kunt digitaal vragen stellen en vanzelfsprekend kun je via een livestream meekijken en luisteren hoe het bestuur onderwerpen toelicht, eventuele vragen beantwoordt en welke besluiten worden genomen. 
Na aanmelding ontvang je vlak voor de vergadering een toegangscode.

Vragenstellen en stemmen
Gedurende de vergadering is het alleen mogelijk om vragen te stellen via een Chatkanaal. 
Tijdens de vergadering zal het bestuur de belangrijkste vragen direct beantwoorden. De overige vragen worden na de ALV via een Q&A document beantwoord en inclusief presentatie op de website van de NVMT geplaatst.
Daarom is het verzoek je vragen over de agenda en de onderliggende stukken vooraf te sturen aan secretariaat@nvmt.nl  Dit geldt ook voor de rondvraag.

Ook het stemmen tijdens de ALV vindt online plaats. Tijdens een stemronde verschijnt bij elke deelnemer aan de ALV een pop-up in beeld en kun je zo eenvoudig je stem uitbrengen.

 

Trefwoorden: