Lid van de NVMT kascommissie: iets voor jou?

29 sep 2020
De NVMT kascommissie zoekt nieuwe leden!

Iets voor jou?

Paul Stoetzer, penningmeester: ‘Ik wil dat de kascommissie zich steeds meer gaat bemoeien met de consistentie van de plannen van de vereniging en de realisatie ervan. En dat de commissieleden mij en het bestuur daar scherp op houden. Ik wil dat ze vragen stellen, over wat er speelt, of we het meerjarenidee goed voor ogen houden en over de jaarplannen. Dat ze dus op beleidsmatig niveau meedoen en niet zozeer kijken of het juiste bonnetje wel is ingeleverd.

De kascommissie komt 1 à 2 keer per jaar bijeen. Je bent er ongeveer 4 uur per jaar mee bezig. Commissieleden krijgen een vergoeding.

In ons Jaarbeeld 2019 (p. 15) vertelt Paul meer over zijn rol en die van de commissie.

Heb je interesse in de functie of een vraag erover? Mail Paul via: penningmeester@nvmt.nl

Trefwoorden: