Advies toestemmingsverklaring hoog cervicale manipulatie

13 aug 2020
Een aantekening in het dossier van een mondelinge informed consent is bij het uitvoeren van een hoog-cervicale manipulatie juridisch gezien noodzakelijk. Echter, in geval van een ernstige calamiteit kan deze aantekening onvoldoende bewijskracht hebben wanneer deze niet ondersteund wordt met bewijslast (bijv. een gemailde ‘Patientenfolder Manuele therapie bij Nekklachten’ of de verklaring van de patiënt).

Schriftelijke toestemmingsverklaring

Een schriftelijke toestemmingsverklaring met handtekening van de cliënt zal de zorgverlener/manueel therapeut in een gunstigere bewijspositie brengen in geval er discussie ontstaat over de informatie die aan de cliënt is verstrekt. 

De NVMT adviseert dan ook nadrukkelijk de patiënt de ‘Toestemmingsverklaring Manuele Therapie’ te laten ondertekenen.

Trefwoorden: