Van de Voorzitter – ‘Voorstander van eenheid’

29 sep 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
De ledenraadpleging over een praktijkregister is achter de rug. In mijn vorige blog had ik het al over de inzet van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) waarin we pleiten voor eenheid in de beroepsgroep. De reden van deze inzet als BI’s en dus ook van ons als NVMT, was om door ons nu druk te maken straks rust te krijgen. Is die rust er al?

Lenigheid van geest

De uitkomst van de ledenraadpleging is bekend. Met dank aan de zeer vele leden die hun stem hebben uitgebracht, bleek de overgrote meerderheid voor een samenwerking tussen het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Een duidelijk en niet mis te verstaan signaal lijkt mij. Maar om nou te zeggen dat ik als voorzitter al rust kan vinden gaat te ver. Maar het signaal is heel duidelijk en roept het bestuur van het KNGF dan ook op om samenwerking te zoeken met SKF. Echter, SKF heeft in een brief (d.d. 31 augustus) een duidelijk signaal afgegeven over de overeenkomsten en de verschillen tussen het KNGF en SKF. Er zal de nodige ‘lenigheid van geest’ nodig zijn om deze verschillen te overbruggen.

Rust?

De mogelijkheden zijn er. Het momentum om die verschillen te overbruggen is er ook. Hopelijk vinden beide besturen elkaar ten dienste van de belangen van de fysiotherapie. Waar wij als NVMT, en vooral wij als gezamenlijke BI’s  een steentje bij kunnen dragen, doen we dat. Wat is mijn antwoord op de vraag of de rust er al is? Nee, de rust is er nog niet, niet zolang de discussie over wel of niet samenwerken KNGF-SKF nog loopt.

Belang manuele therapeut en specialist staat voorop

Als bestuur van de NVMT zijn wij voorstander van samenwerking tussen het KNGF en SKF. Wij zijn voorstander van eenheid binnen de beroepsgroep. Maar wij staan ook voor de belangen van de manuele therapie en van de manueel therapeut. En wij staan voor de belangen van alle specialisten binnen de fysiotherapie. Deze zaken kunnen naar mijn idee heel goed samen gaan, maar als bestuur zijn we geen knip voor de neus waard, als we niet met meerdere scenario’s rekening houden. Dus ook met het scenario waarin de samenwerking KNGF-SKF niet tot stand komt. Daar gaan we niet van uit, maar ‘voor het geval dat’ is het wel goed om erover na te denken. En daarin staat het belang van de manuele therapeut én de specialist voorop. Vanuit die gedachte volgen we de ontwikkelingen op de voet.

Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT

Trefwoorden: