Van de Voorzitter – ‘Steeds verder differentiëren’

30 okt 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Corona is op dit moment weer volop aanwezig in ons land. Het heeft Nederland in zijn greep en vraagt heel veel aandacht. De media staan er vol mee. Welke maatregelen worden genomen om het virus in te dammen? Valt mijn bedrijfstak daar ook onder? Of net niet? Tot nu toe valt de manuele therapie nog buiten de maatregelen. Tel je zegeningen voor dit moment zou ik zeggen, want niets is zeker als het om coronabeleid gaat. Vooralsnog werken wij als manueel therapeuten verder aan het in beweging houden van Nederland. Geen onbelangrijke taak lijkt mij.

Online Ledenvergadering

KNGF en BI’s houden deze weken hun jaarlijkse ledenvergadering en in veel gevallen is dit het enige formele contactmoment tussen leden en besturen. Voor onze vereniging geldt dit in ieder geval. In onze laatste ALV is er al afgesproken om dit jaar één ALV te houden. In die zin heeft Corona daar geen verandering in gebracht.
Onze ALV is op 23 november en vindt online plaats. Dat vraagt om een andere voorbereiding, zowel van ons als bestuur, maar ook van jullie als leden. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van vragen of het stemmen over de verschillende onderwerpen. Vooraf indienen van vragen is dan de beste optie. De ALV-stukken komen binnenkort naar je toe.

Meer aandacht voor differentiatie

Inmiddels zijn de stukken van de ledenvergadering van het KNGF voor alle leden beschikbaar. Ook organiseerde het KNGF een webinar waarin leden vragen konden stellen aan het bestuur. Een goed initiatief om leden zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken. In het jaarplan van het KNGF valt op dat er niet, of slechts zeer spaarzaam, gesproken wordt over specialistische fysiotherapie en de kracht van specialismen binnen ons vakgebied. Terwijl er in de medische zorg juist een voortschrijdende ontwikkeling van specialiseren is, van steeds verder differentiëren. Het meest duidelijke voorbeeld van specialiseren is wel de orthopedie. Hier zie je specialisten die zich toeleggen op slechts enkele gewrichten in plaats van op het hele vakgebied van de orthopedie. In de fysiotherapie zie ik deze ontwikkeling ook en dan met name in de netwerken rondom bepaalde aandoeningen zoals de schouder, rug, cva en parkinson. Dit zijn marktontwikkelingen die organisch en bovenal autonoom plaatsvinden. En je kunt hier wat van vinden, maar deze ontwikkeling is niet  tegen te houden en dat moet je naar mijn idee ook niet willen. Sterker nog, specialisatie verdient meer aandacht dan het tot nu toe kreeg. 

Positioneren nu het nog kan

Tijdens onze laatste heidag was ‘positioneren nu het nog kan’ een belangrijke conclusie die inhoudt dat als wij niets doen een ander niet zal nalaten dat wel te doen. Ik bedoel hiermee dat dit het moment is om - nog meer dan anders -  te laten zien wat de kracht en waarde van manuele therapie en de manueel therapeut is.

Dat betekent aandacht voor alle manueel therapeuten want daar staan we voor, aandacht voor de kracht en waarde van ons specialisme omdat iedereen dat moet weten en vooral van onszelf. Concreet betekent dit dat we ons netwerk van stakeholders verder moeten uitbreiden en versterken, dat we moeten inspelen op de regionale dynamiek - want daar gebeurt het de komende jaren -, soms tegen landelijke visies in. En dat de markt, onze patiënten, verwijzers maar ook zorgverzekeraars  weten wat manuele therapie betekent en wat de meerwaarde daarvan is voor het dagelijks functioneren of voor de kosten van de gezondheidszorg.

Bovenstaand geldt niet alleen voor de manuele therapie als specialisme, maar ook voor de andere specialisten binnen de fysiotherapie. En uiteindelijk is het ook in het belang van de beroepsgroep fysiotherapie, want door je differentiatie zichtbaar te maken laat je zien waar je kracht ligt en waar je je in onderscheid. En dat is wat we de komende jaren moeten doen, nu we daar de kans nog voor hebben.

Ik mis een visie op deze ontwikkeling in het jaarplan van het KNGF: een gemiste kans voor de fysiotherapie als geheel!

Gerard van der Wees

Trefwoorden: