Van de Voorzitter – ‘Blijf doordacht en verantwoord bezig’

1 mei 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Twee weken geleden schreef ik over een geleidelijke lock-up. Inmiddels is het zover en mogen fysiotherapeuten geleidelijk de zorg opschalen. Ook wij als manueel therapeuten mogen weer face-to-face behandelen. Er zijn wél voorwaarden aan verbonden. Die voorwaarden staan in het nieuwe triage stappenplan dat je kunt lezen op de website van het KNGF. Ik vraag nadrukkelijk ieders aandacht voor de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door een groot aantal partijen en ook wij hebben ons steentje daaraan bijgedragen. Een apart protocol voor de manuele therapie is daarom niet nodig. Het stappenplan volstaat ook voor onze beroepsgroep.

Waarom vraag ik aandacht voor de voorwaarden in het het stappenplan?

De komende twee weken moet we als Fysiotherapie Nederland laten zien dat we de verantwoordelijkheid aankunnen om verantwoorde en veilige zorg te verlenen aan onze patiënten. Dat element zal écht voorop moeten staan om te voorkomen dat we op 19 mei te maken krijgen met een terugschakeling. Rond die tijd vindt namelijk een evaluatie plaats en die zal positief uit moeten vallen om de opschaling door te mogen zetten. Veilige en verantwoorde zorg op basis van het nieuwe stappenplan staat nu voorop en daarmee gaan we als beroepsgroep een nieuwe fase in.

Continuïteitsbijdrage

Inmiddels is er  nog steeds geen duidelijkheid over de continuïteitsbijdrage. De uitwerking vanuit Zorgverzekeraars Nederland is nog niet bekend. Blijkbaar is het een enorme uitdaging om één regeling op te stellen, die van toepassing is op een fors aantal beroepsgroepen en onder de verantwoording valt van een haast even groot aantal verzekeraars.

We houden hoop dat er heel snel de noodzakelijke duidelijkheid komt. Houd daarvoor vooral de website van het KNGF in de gaten. Daar staat over dit onderwerp de meest actuele informatie.

Tot slot: geniet van het moment om op te schalen en blijf doordacht en verantwoord bezig.

Gerard van der Wees
Voorzitter

Trefwoorden: