Van de Voorzitter – “Samen zetten we de schouders eronder”

20 mrt 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Op het moment van schrijven van dit blog verkeert Nederland een kleine week in een crisis, die zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis. Een ongekend drama voltrekt zich momenteel wereldwijd en ook Nederland ontkomt hier niet aan. Het coronavirus heeft ons in zijn greep en laat ons voorlopig niet meer los. Dat is inmiddels wel heel erg duidelijk. En dat raakt jou en mij en alle mensen om ons heen. Dat raakt ons privé doordat we mensen kennen die met het virus in aanraking zijn gekomen en mogelijk ernstig ziek zijn geworden of erger. Of we krijgen dit virus zelf. Het treft ons in onze dagelijkse gang van zaken. En het raakt ons in de uitoefening van ons vak, ons beroep. En waar dit eindigt is op dit moment nog niet te overzien.

 Zakelijke en sociale dilemma’s!

Mijn oprechte medeleven voor alle mensen die hier persoonlijk mee geconfronteerd worden, in welke vorm dan ook. Daarnaast hebben we te maken met zaken waar we normaal eigenlijk nooit bij stil hoeven staan. Praktijken die geheel of gedeeltelijk stilvallen. Of zelf ervoor kiezen om volledig dicht te gaan. En we hebben te maken met dilemma’s zoals het verplichten van medewerkers om te werken terwijl ze zich niet safe voelen en met vragen als  welke patiënten behandelen we wel en welke niet? Zakelijke en sociale dilemma’s. Niemand weet 100% zeker welke richting de juiste is. Dat betekent ook, dat er veel, heel veel vragen leven onder jullie, en ook bij mij. Met elkaar zoeken we naar de antwoorden in de wetenschap dat hier geen pasklare antwoorden te geven zijn. Het maakt onzeker omdat er geen 100% zekerheid over de juistheid van de antwoorden is te krijgen en dat is lastig. Voor jullie als manueel therapeut of als werkgever. Ook voor ons als bestuurders of voor mij als voorzitter.

Verbinding

Ik prijs me gelukkig dat er ook veel verbinding ontstaat en een gevoel dat we dit wél met elkaar moeten doen. Op allerlei niveaus zie ik samenwerking ontstaan. Zie ik een grote saamhorigheid. Verschillen van inzicht over diverse onderwerpen zijn op dit moment totaal ondergeschikt aan het grotere belang om met elkaar onze kennis en kunde zo goed mogelijk in te blijven zetten voor de inwoners van Nederland. Om zorg te leveren waar dat maar enigszins mogelijk en wenselijk is. En dat gebeurt echt niet alleen vanuit zakelijke motieven. Dat komt vooral omdat we met elkaar ons verantwoordelijk voelen voor ‘bewegend’ Nederland. Iets om vast te houden en met elkaar te koesteren.

Informatie KNGF leidend

Dan naar de realiteit van vandaag: de beroepsinhoudelijke verenigingen hebben in gezamenlijkheid een bericht uit doen gaan, waarin staat dat we het beleid rond het coronavirus van het KNGF ondersteunen. Dat betekent ook, dat we als NVMT zeer terughoudend zullen zijn met een eigen berichtgeving op dit vlak. Als er echt iets is, wat specifiek voor de manueel therapeut van toepassing is, zullen wij je daarover berichten. Doen we dat niet, dan is de informatie vanuit het KNGF leidend

Wat ook van belang is om te realiseren, is dat we niet op elke vraag een pasklaar antwoord hebben. Veelal hebben we wel informatie of verwijzingen naar websites met informatie, maar in veel gevallen zult u zelf uw eigen inzichten moeten volgen aan de hand van de beschikbare informatie. Vanzelfsprekend zijn we daarbij als bestuur graag uw klankbord. Dus aarzel niet om ons te benaderen met vragen.

Patiënten kun je het beste attenderen op de informatie op rivm.nl en op het landelijk publieksnummer van het RIVM: 0800 – 1351.

Samen zetten we de schouders eronder.

Ook namens mijn collega-bestuursleden, een hartelijke groet, 
Gerard van de Wees, voorzitter NVMT.

Trefwoorden: