Van de Voorzitter – ‘Ook jouw stem geldt!’

23 jul 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Het eerste half jaar van 2020 ligt alweer achter ons. Het was door ‘Corona’ een bijzonder half jaar. Voor fysio- en manueel therapeuten betekende dit in eerste instantie het stilleggen van veel praktijken, met name in de eerste lijn. In de ziekenhuizen was het een ander verhaal. Onze collega’s daar kregen met een extra zware inspanning te maken. Inmiddels zijn de fysiotherapeutische werkzaamheden in zeker opzicht weer terug op het oude niveau. In de eerste lijn werken veel praktijken voor het grootste deel weer als vanouds. Al worstelen ze nog wel met het gebruik van mondkapjes. Gebruiken we ze wel? Gebruiken we ze niet? Het advies van de NVMT is daar nog steeds helder in. Bij een situatie waarin risico’s aanwezig kunnen zijn, is het beter om een mondkapje te gebruiken, ook al geeft dat geen 100% bescherming. Het zorgt ervoor dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is.

Praktijkregister

Nu de Corona-kwestie wat naar de achtergrond lijkt te gaan, hebben we weer tijd en aandacht voor de gebruikelijke sores binnen de fysiotherapie. Denk bijvoorbeeld aan de contracten met zorgverzekeraars. In deze tijd van het jaar vraagt dat de aandacht van praktijkhouders.

Zilveren Kruis gooide de knuppel in het hoenderhok door een duidelijke keuze te maken rondom een praktijkregister. Daarbij gaat het om twee zaken: Toetreden tot een praktijkregister, met als gevolg een hoger tarief én er wordt daarmee gestimuleerd dat structureel wordt ingezet op innovatie en vernieuwing binnen de praktijksetting. Dit alles is op basis van vrijblijvendheid, het blijft de keuze van de praktijk zelf.

Twee opties

Praktijken die de praktijkorganisatie op een hoger niveau willen brengen en zich bezig willen houden met innovatie zullen dat graag met een hoger tarief beloond willen zien. In dat geval ligt toetreden tot een praktijkregister voor de hand. Op dit moment is Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) het enige erkende register voor 2021. Daarmee lijkt het alsof er een sturende invloed is vanuit Zilveren Kruis richting SKF. Dat laatste is niet het geval. Er is namelijk door Zilveren Kruis ruim van tevoren aangegeven dat ze stoppen met het Plusprogramma en een andere vorm zoeken om de innovatieve praktijken selectief te belonen.

Tot nu toe is er geen alternatief beschikbaar dat vrijwel gelijkwaardig is aan SKF. Daarmee ontstaat er een situatie dat er voor 2021 maar twee opties zijn: accepteren van de financiële compensatie van Zilveren Kruis voor 2021 (halvering van de voormalige Plusverhoging) of toetreden tot SKF. En dat laatste kan een uitstroom betekenen van leden van het KNGF, en dus ook van de BI’s, naar SKF.

Samenwerking

Als NVMT trekken we in dit dossier samen op met de andere BI’s. Alle aandacht van de BI’s is erop gericht om samenwerking tussen het KNGF en SKF tot stand te brengen. Daarover hebben we ook veelvuldig overleg met het KNGF. Als er samengewerkt gaat worden, dan komt er weer de zo gewenste eenheid binnen de beroepsgroep.

Ledenraadpleging

Binnenkort komt over dit onderwerp een ledenraadpleging vanuit het KNGF. Die gaat dus wel ergens over! Iedere stem telt daarbij. Ook jouw stem. Zonder te dramatiseren durf ik wel te stellen dat deze ledenraadpleging historisch kan zijn voor de toekomst van het KNGF. Houd daarom ook de komende periode je mailbox in de gaten om goed te weten wat er speelt. Echt elke stem telt hierbij. Ook vanuit de BI’s gaat over dit onderwerp meer gecommuniceerd worden dan gebruikelijk is in de zomerperiode.

Naast dit onderwerp hoop ik toch van ganser harte dat iedereen de tijd en gelegenheid weet te vinden om van een goede vakantieperiode te genieten. Na het afgelopen half jaar zijn we daar allemaal wel aan toe.

Het gaat je goed!

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: