Van de Voorzitter – ‘Onderscheid’

28 jan 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Binnen de fysiotherapie, waar wij als manuele therapie onderdeel van uitmaken, wordt met regelmaat een discussie gevoerd over ‘onderscheid’. Heel vaak wordt daarmee het onderscheid bedoeld tussen de ‘gewone’ fysiotherapiepraktijk en de ‘plus’ praktijk. Voor- en tegenstanders voeren discussies wie beter is of wie juist minder is. Tegenstanders van ‘plus’ vinden het een onzinnig systeem, dat geen recht doet aan wat er gebeurt in een ‘gewone’ praktijk. Voorstanders van ‘plus’ kijken daar anders tegen aan en zijn grosso modo van mening dat juist zij onderscheidend zijn van ‘gewoon’.

Tarief

De vervolgvraag is dan direct of ‘onderscheidend’ ook een ander tarief rechtvaardigt. Uiteindelijk zit daar vaak het grootste deel van de frustratie. Onze tarieven zijn te laag en dat brengt ondernemende collega’s ertoe om zich op allerlei manieren (ten opzichte van elkaar) te willen onderscheiden. Zij vinden dat daar ook een hoger tarief bij hoort. Dat leidt er weer toe dat de puristen onder ons zich daar weer mateloos over opwinden en het containerbegrip kwaliteit in de strijd gooien om de argumenten van de ondernemende collega’s als onzinnig te bestempelen.

Vrijheid

Zo  zijn we  druk bezig met onszelf. Dit heeft  vooral geleid tot  interne verdeeldheid in de sector en daar bewijzen we onszelf geen dienst mee. Belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars en VWS zien dat immers ook. 

Wordt het niet eens tijd die  kinnesinne en dat onderlinge wantrouwen achter ons te laten? Wie zich wil onderscheiden en dat doet binnen de ethische regels die gangbaar zijn, zou dat moeten kunnen doen. Dat is de vrijheid die we elkaar moeten gunnen. Onze klanten kijken vooral naar de kwaliteit van onze klantvriendelijkheid,  klachtgerichtheid, dienstverlening en professionaliteit. Aan hen gaat dat interne gedoe -gelukkig-  helemaal voorbij.

Toegevoegde waarde

Belangrijker is om de positie van de hele beroepsgroep in de gezondheidszorg te borgen en onze blik en focus te richten op waar wij als sector het onderscheid kunnen maken.

Ga voor jezelf na waar jouw toegevoegde waarde als fysiotherapeut (algemeen of gespecialiseerd) ligt. Onze kennis is groot, onze  professionaliteit is hoog, in een netwerk van goed geoutilleerde praktijken, dichtbij de inwoners in de wijk. We maken het verschil door mensen te helpen bij het zelfstandig en zelfredzaam functioneren in de eigen vertrouwde omgeving, zodat iemand weer kan genieten van het sporten of zonder last van zijn rug kan werken.

En er zijn urgente en actuele ontwikkelingen waar wij een bijdrage aan kunnen leveren, zoals substitutie, anderhalvelijns-  en ouderenzorg.  Aandacht voor een gezonde leefstijl is meer dan ooit actueel, zelfs zorgverzekeraars gaan daarin mee. Zoek de samenwerking en breng in waar je goed in bent!

Kritisch

Als  NVMT gaan we dit jaar kritisch kijken naar de plaats en functie van de manueel therapeut als specialist-fysiotherapeut, naar onze domeinbeschrijving en later naar ons beroepsprofiel. Ook voor ons geldt het credo: doe alleen wat nodig is en wees daar transparant in.

Gerard van der Wees

Voorzitter

 

Trefwoorden: