Van de Voorzitter – ‘Tijd voor bezinning en reflectie’

17 dec 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
We naderen het einde van het jaar. Traditioneel een periode van bezinning en reflectie. Voor u, voor mij, voor ons allemaal. 2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar. Vooral door Corona, waar de fysiotherapie een zwaar jaar door heeft gehad. De meeste praktijken zijn er, dankzij overheidsmaatregelen, goed doorheen gekomen. Het lastige van deze maatregelen is dat ze nooit maatwerk zijn en altijd afgestemd worden op het gemiddelde. Daardoor zullen er ook praktijken zijn die, ondanks de maatregelen, een moeilijk jaar hebben gehad. Tegelijkertijd zagen we na de lockdown van het voorjaar een enorme vraag van patiënten ontstaan. Als we ooit nog eens een bewijs willen van de noodzaak van ons vak, dan is dat nu wel overtuigend bewezen.

Mis de dialoog

Voor ons als bestuur was het ook een bijzonder jaar. Minder fysiek contact en digitaal vergaderen werd ineens de norm. Zowel onderling als bestuur als tijdens de ALV. Over het laatste ben ik minder enthousiast. Ik mis de dialoog tijdens een ALV. De chatfunctie kan die naar mijn idee niet vervangen. Ook het digitaal stemmen tijdens een ALV is een uitdaging en de betrouwbaarheid daarvan is nog niet 100% gegarandeerd. Hopelijk kan dat volgend jaar weer op de gewone manier.

Discussies

Het was ook een bijzonder jaar door de vele discussies met het KNGF. Met als apotheose een motie van wantrouwen tijdens de ALV. Ik heb me verbaasd over de reacties op social media. Tegelijkertijd was dat ook te verwachten. Het gebrek aan nuance in veel reacties is helaas typerend voor discussies op social media. Dat was ook in dit onderwerp merkbaar.

Het blijft als bestuur laveren tussen correct om willen gaan met een belangrijke partner en tegelijkertijd de leden willen informeren over de sluimerende onvrede tussen BI en KNGF. Op het moment dat er naar een zwaar middel als een motie van wantrouwen wordt gegrepen, is dat een duidelijk signaal dat er een serieus probleem is. Dat signaal werd door een aantal leden niet zo opgevat. Daar ligt voor ons als bestuur en voor mij als voorzitter nog een schone taak om dat soort zaken beter voor het voetlicht te brengen.

Openingen naar de toekomst

Uiteindelijk heeft het steunen van de motie van wantrouwen door een zevental BI’s wel het nodige losgemaakt. De motie heeft ook een effect gehad. Er is door het bestuur van het KNGF op een aantal terreinen duidelijke uitspraken gedaan, waarmee een uitgangspositie is ontstaan waarop we verder kunnen bouwen: bouwen aan vertrouwen en aan samenwerken. Daarmee heeft de motie een positief effect gehad, namelijk een opening bieden voor het verbeteren van de samenwerking tussen de BI’s en het KNGF in de toekomst, iets dat anders wellicht niet mogelijk zou zijn geweest. 

Voor nu kunnen we het jaar gaan afsluiten. Tijd voor bezinning en reflectie. Ik wens ieder van jullie een rustige periode toe met momenten om nog eens terug te kijken op wat is geweest en vooruit te kijken naar hoe het volgend jaar beter kan. En dat in goede gezondheid!

Namens het bestuur: fijne feestdagen en een mooi 2021!

Gerard van der Wees

Trefwoorden: