Van de Voorzitter – ‘Zonder wrijving geen glans!’

31 aug 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Om samen te werken moet je om kunnen gaan met verschillen in ambitie, belangen en relaties. En dat is een uitdaging, want om dichter bij elkaar te komen moet iedere partij een stukje autonomie opgeven en laveren tussen het eigenbelang en het gezamenlijke belang. De kunst is om niet te blijven hangen in conflicterende belangen. En dat kan wel eens wrijving geven. Maar zonder wrijving geen glans. Terwijl teveel wrijving juist zeer doet en een vruchtbare samenwerking belemmert.

Kansen voor de toekomst

De ledenraadpleging over het praktijkregister die na een motie van de leden hierover is opgesteld, is wat mij betreft tekenend voor een verandering in de sector. Het pleidooi van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) voor eenheid en dus voor het overbruggen van  verschillen tussen het KNGF en SKF sluit daarbij aan. De BI’s zien kansen voor de toekomst in deze ontwikkeling. De ledenraadpleging gaat eigenlijk over zoveel meer dan alleen over een praktijkregister. Het gaat over een sterke positie in de relatie met externe partijen. En het gaat ook over bundeling van middelen om het kwaliteitsbeleid te financieren. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En het gaat juist niet om verplicht deelnemen aan een praktijkregister, iets wat ik vaak hoor. Maar dat is volstrekt niet aan de orde. Niemand wordt ergens toe verplicht. Het blijven altijd eigen afwegingen.

Van versnippering naar eenheid

Ik vind dat wij ons de afgelopen jaren teveel hebben laten leiden door emoties en door persoonlijke, organisatie- en praktijkbelangen. Verschil van inzicht over visie en koers leverde versnippering op. Met alle nadelige gevolgen van dien voor de positie van de fysiotherapie. Terwijl verschillen van inzicht niet ten koste moeten gaan van die eenheid, maar deze juist door deze verschillen te overbruggen zou moeten versterken.
De uitdaging  is het onderliggende veranderingsproces. Daarbij tellen de stem en het belang van de leden maar ook de verschillende stromingen binnen en rond de sector mee in de besluitvorming. Bestuurlijk betekent dit onder meer afscheid nemen van het traditionele ‘top-down’ denken.

Nieuw bestuurlijk model voor de NVMT

Ook de NVMT zit in een veranderingsproces. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is een verkenning naar een nieuw bestuurlijk model goedgekeurd, waarbij naast het bestuur een ledenraad wordt ingesteld. De gesprekken hierover met verschillende leden laten zien dat dit voor de NVMT een nieuw elan in de vereniging kan brengen met ruimte voor verschil in inzichten en belangen. De recente podcast over MT-Ned(t) liet al zien dat ruimte geven aan andere inzichten en meningen een verrijking geeft en bijdraagt aan besluitvorming en keuzes.

Rust

Ook deze interne NVMT-aangelegenheden raken de discussie rond de ledenraadpleging. Want voor de ontwikkeling en vooruitgang van de manuele therapie is eenheid binnen de sector van belang. Dit geldt ook voor andere specialismes. Daar pleiten alle BI’s voor. Anders blijven de BI’s, en dus ook wij als manueel therapeuten daar last van houden. Als NVMT staan we voor het belang van de manuele therapie. Dat is onze focus. Rust in de sector betekent ook dat onze leden, specialisten in hun vak, ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. En om rust te krijgen, maken we ons nu druk.

Het worden interessante maanden.

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: