Van de Voorzitter – “Een geleidelijke lockup? En dan?”

17 apr 2020
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Inmiddels zijn we al zo’n vier weken in intelligente lockdown, zoals dat zo mooi heet. Nederland past zich in overgrote mate aan de nieuwe werkelijkheid aan. Dat betekent 1,5 meter afstand van andere mensen in acht nemen en tal van hygiënische adviezen volgen. Daarnaast zijn er adviezen die ons professionele handelen raken. Met vrijwel volledige sluiting van de praktijken tot gevolg. Dit terwijl er nog onvoldoende duidelijkheid is over compensatie vanuit zorgverzekeraars. Positief is dat er een continuïteitsregeling komt voor onze beroepsgroep. Als ik naar andere sectoren kijk, mogen we daar echt niet over klagen. Niettemin is het van het grootste belang om nu duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke uitwerking van deze regeling. Dan pas kunnen we echt beoordelen of we hiermee kunnen voortbestaan.

Nieuwe ervaringen

Tegelijkertijd is het een periode waarin nieuwe ontwikkelingen versneld gebruikt en geïmplementeerd worden. Ik doel op telefonische en videoconsulten. De vraag die gaat komen is wat we van deze werkwijze leren. Welke ervaringen doen we op als manueel therapeut? Zijn deze middelen ook op de lange termijn een waardevolle aanvulling op ons behandelarsenaal? Kunnen we daarmee de begeleiding van patiënten naar een hoger plan tillen? Of is het toch uiteindelijk slechts een noodmaatregel die we zo snel mogelijk achter ons laten? Allemaal vragen die  op ons af gaan komen. Daar ga ik tenminste wel van uit. Ook daar gaan we als bestuur de komende periode mee aan de slag.

Inmiddels wordt er gespeculeerd over een geleidelijke lockup. Of en wanneer daar sprake van zal zijn, is nu nog onduidelijk. Maar dat moment komt een keer. Zeker is wel dat we als beroepsgroep over dit scenario moeten nadenken en ons  moeten voorbereiden op het hervatten van onze werkzaamheden. Als bestuur denken we daar natuurlijk over na en zullen we een advies hierover uitbrengen. Daarnaast is het zaak om, ook voor je eigen praktijk, na te denken hoe je dat gaat doen. Elke situatie is daarin verschillend. Het gaat niet alleen om de behandeling zelf, maar ook vaak om de routing in het praktijkpand, het aantal personen in een wachtruimte, et cetera. Hele praktische zaken waar een algemeen advies niet in kan voorzien. We gaan ook met dit scenario aan de slag.

Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT

Trefwoorden: