Over de NVMT

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al ruim 35 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland.

Erkende specialisatie

De NVMT is erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Leden houden hun vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing en zijn hierdoor op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen. Een groot deel van de leden is master-opgeleid.

Leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Missie en Visie

Missie

"De NVMT versterkt de positie van haar leden door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te borgen en daarbij gebruik te maken van wetenschappelijke ontwikkelingen."

Visie

De NVMT is dé behartiger van de belangen van de leden, zowel op inhoudelijk vlak als in het versterken van de positie van de leden in de (eerstelijns) gezondheidszorg op de volgende punten:

  • Een duidelijke rol voor de profilering en positionering van de manuele therapie in Nederland naar diverse stakeholders in de gezondheidszorg, beleidsmakers, verzekeraars en zakelijke markt.
  • De positie van de manueel therapeut als regisseur bij (complexe) musculoskeletale stoornissen of beperkingen.
  • Werken vanuit een inhoudelijke kwaliteit op masterniveau, waarbij wetenschappelijke onderbouwing essentieel is.
  • Maatschappelijke meerwaarde van manuele therapie  op welbevinden, zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie.

Bestuur NVMT

De leden van de NVMT worden vertegenwoordigd door het bestuur. Zij komen op voor de belangen van de manuele therapie en alle manueel therapeuten.

Bestuursleden

NVMT Bureau

De NVMT wordt ondersteund in haar werkzaamheden door:

Diek  Diek Scholten
  Verenigingsadviseur

Joost  Joost Boelens
  Ledenadviseur

 

Radha Radha Einerhand-Soekhoe
 Secretariaat Bestuur

 

Via secretariaat@nvmt.nl. kunt u concact opnemen met de NVMT.

Trefwoorden: