Francois Maissan

Bestuurslid met portefeuille Kwaliteit van de Manueel Therapeut

Motivatie

"Gedurende mijn gehele carrière streef ik naar persoonlijke vakinhoudelijke verbetering. Na mijn studie Algemene Gezondheidswetenschappen bleek ik, als docent, bekwaam collegae vakinhoudelijk te verbeteren. Hieruit blijkt mijn affiniteit met de beroepsinhoud, beroepsontwikkeling, onderwijs en deskundigheidsbevordering."

U kunt mij bereiken via maissan@nvmt.nl

Trefwoorden: