Toestemmingsverklaring (informed consent)

De toestemmingsverklaring, zoals deze te downloaden is, kan door u als manueel therapeut worden gebruikt als hulpmiddel ten aanzien van de informatieplicht die u heeft naar uw cliënt. Deze toestemmingsverklaring dient u in combinatie met de patiëntfolder “Manuele therapie bij nekklachten” te gebruiken. Deze is hieronder beschikbaar als download.

Toestemmingsverklaring

Het ontslaat u niet van uw professionele verantwoordelijkheid als zorgverlener of van uw beroepsaansprakelijkheid. De zorgverlener zal aan alle verplichtingen uit de WGBO en de Wet BIG moeten voldoen en handelen conform de professionele standaard.

Een aantekening in het dossier van een mondelinge informed consent is juridisch gezien noodzakelijk. Echter, in geval van een ernstige calamiteit kan deze aantekening onvoldoende bewijskracht hebben wanneer deze niet ondersteunt wordt met bewijslast (bijv. een gemailde ‘Patientenfolder Manuele therapie bij Nekklachten’ of de verklaring van de patiënt. Een schriftelijke toestemmingsverklaring met handtekening van de cliënt zal de zorgverlener/manueel therapeut in een gunstigere bewijspositie brengen in geval er discussie ontstaat over de informatie die aan de cliënt is verstrekt. De NVMT adviseert dan ook nadrukkelijk de patiënt de ‘Toestemmingsverklaring Manuele Therapie’ te laten ondertekenen.

Voorlichtingsfilm over manuele therapie bij nekklachten

Gebruik door niet NVMT-leden

Alle manueel therapeuten kunnen deze set aan tools gebruiken. Voor niet NVMT-leden geldt echter het volgende:  gebruik door niet leden mag uitsluitend onder bronvermelding (eigendom van NVMT).

Trefwoorden: