NVMT Studentenlunches

Tijdens deze lunches vestigt de NVMT op een interactieve manier de aandacht op de waarde van een beroepsvereniging en polsen hoe studenten naar een beroepsvereniging kijken. De studenten krijgen ook informatie over het profiel van de NVMT. Waar staat de NVMT voor? Wie vertegenwoordigt de NVMT? Wat zijn de voordelen om lid te worden?

Doel van de NVMT Studentenlunch

Elk jaar komt de NVMT naar de Hogescholen om in gesprek te gaan met studenten die de opleiding manuele therapie volgen. Tijdens deze gesprekken komt naar voren wat de behoeftes zijn van de studenten en hoe de NVMT daar op in kan spelen en haar beleid op kan aanpassen.

De NVMT bespreekt ook graag actuele casuïstiek met de studenten om het professioneel handelen te waarborgen.

Trefwoorden: