Beleid 2019

De Lange termijn Visie van de NVMT is ontwikkeld naar aanleiding van een aantal relevante ontwikkelingen in de markt. Hierbij ziet het bestuur de komende jaren de volgende uitdagingen.

Uitdagingen

De NVMT ziet als agenda voor de komende jaren:

  • Erkenning van de manuele therapie als specialist binnen de fysiotherapie (BIG art. 14)
  • Behoud van het bijzondere tarief voor manuele therapie
  • Discussie wie de belangen van de manuele therapie / therapeut behartigt binnen de Nederlandse gezondheidszorg en naar derden
  • Discussie wie de kwaliteitseisen van manuele therapie bepaalt en borgt (register)
  • Vergroting ledental en toename aantal leden met Master-titel
  • Modernisering van de rol van de patiënt die andere en nieuwe keuzes en verwachtingen heeft van de behandeling / aanpak
  • De verwachting dat toekomstige bekostiging meer zal plaatsvinden op basis van toegevoegde waarde en (onderbouwd) resultaat
  • De verwachting dat manuele therapie onderdeel zal zijn van een ketenaanpak voor musculoskeletale zorg
  • Meer aandacht voor de aantoonbare meerwaarde van manuele therapie voor het zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving
  • Dat producten, door de NVMT ontwikkeld, worden erkend en gebruikt

Strategische domeinen

Met de strategische domeinen geeft de NVMT invulling aan haar belangrijkste thema’s. De domeinen geven richting aan de activiteiten die vanuit de NVMT de komende jaren worden opgepakt en uitgewerkt. Dit om de invulling verder te concretiseren en een rode draad te creëren naar de toekomst. De benoemde strategische domeinen zijn:

Bovengenoemde onderwerpen zijn nader uitgewerkt om de richting van de vereniging aan te geven.

Lange termijn Visie NVMT (PDF - 662kB)

Trefwoorden:

Voorzitter NVMT

Gerard van der Wees
Gerard van der Wees, Voorzitter, Voorzitter@nvmt.nl