Kwaliteit van de manueel therapeut

Het stimuleren en verbeteren van de kennis en kunde van de therapeut is een belangrijk thema. Voor nu en zeker naar de toekomst zal de manueel therapeut moeten beschikken over de juiste kennis en kunde. Dit om de leden van de NVMT een sterke en onomstreden positie te bieden in een continu veranderd zorgveld. De NVMT draagt hier actief aan bij.

Stip op de horizon

De manueel therapeut beschikt over uitmuntende kennis en kunde van het vakgebied en kan dit op de juiste manier inzetten ten behoeve van het herstel van de cliƫnt.

  • Het ontwikkelen en beschrijven van het Beroepsprofiel (BP)

  • Het vaststellen van richtlijnen en gedragscodes

  • Het vormgeven aan domeinbepaling en ethische normen en waarden

  • Het stimuleren van opleiding en training voor de leden

  • Het ontwikkelen van toetsing op inhoudelijk handelen.

Gerelateerde projecten

Trefwoorden:

Bestuurslid portefeuille kwaliteit van de manueel therapeut

Francois Maissan
Francois Maissan, maissan@nvmt.nl