Kwaliteit en Innovatie

Stilstand is achteruitgang, onder dit motto maakt de NVMT zich hard voor innovaties en vernieuwing in en rondom haar vakgebied. De zorg van de toekomst heeft andere eisen en wensen en wordt vormgegeven met andere werkwijzen en middelen. De NVMT is hierin een autoriteit en loopt in deze vernieuwing voorop door trajecten, producten en interventies.

Stip op de horizon

Het ontwikkelen, realiseren en onderbouwen van innovatie trajecten en het positioneren van de manueel therapeut als regisseur in het zorgveld.

  • Het vormgeven aan de ‘advanced skills’

  • Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van vernieuwende producten en innovaties

  • Het streven naar optimale valorisatie van nieuwe producten

  • Ontwikkelen van de regisseursrol voor de manuele therapeut

Gerelateerde projecten

Onderstaande projecten vallen onder de portefeuille houder Kwaliteit en Innvovatie:

  • MO delegate IFOMPT
  • Ontwikkeling zorgproducten
  • Wetenschappelijk fonds

Trefwoorden:

Bestuurslid portefeuille kwaliteit en innovatie

Nathan Hutting
Nathan Hutting, hutting@nvmt.nl