Nieuws

 • Impressie ALV NVMT 23 november 2020
  27 NOV

  Op 23 november jl. vond de ALV van de NVMT plaats. Dit keer volledig online. Leden konden de vergadering online bijwonen en vragen stellen via de chat. Het bestuur was in zijn geheel aanwezig op locatie en kon de verschillende onderwerpen van de vergadering toelichten. Er was vooraf aan de leden gevraagd om vragen over de verschillende agendapunten in te dienen, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Er was een ingekomen brief van dhr. Vossen en mevr. Spermon over masterdiploma’s en had dhr. Saedt enkele vragen voor de rondvraag. Er waren diverse vragen n.a.v. het advies aan de leden over de motie van wantrouwen tegen Henk Jansen tijdens de ALV van het KNGF en werd over dat onderwerp een motie van treurnis ingediend.

 • 25 NOV Samenwerking orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut
 • 25 NOV Lezing: ‘Wat is de rol van de manueeltherapeut in de zorg voor mensen met complexe pijn?

Lees meer over:

 • Melding Calamiteiten

  Met de beste intenties worden cliënt behandeld, maar toch hebben behandelingen soms onverwacht ernstige bij- en nawerkingen (calamiteiten). Daar heeft de NVMT de melding Ca...

 • Commissie Dossiertoetsing

  De commissie dossiertoetsing is opgericht voor een deskundige en onafhankelijke toetsing van patiëntendossiers ten aanzien van het manueel therapeutisch handelen.

Consumentenwebsite